Gasfilters - coalescers

U kunt bij ons terecht voor diverse scheidingstechnieken. Een zeer effectieve scheidingstechniek is coalescing.

Bij coalescing worden zeer kleine vloeistofdeeltjes in gassen of vloeistoffen ontwikkeld tot kleine geconcentreerde druppels. Door in opvolgende coalescerprocesstappen de druppels steeds groter te laten worden, ontstaat een conditie waarin de stoffen zich scheiden.

Scheidingstechnologie

De scheiding van vloeistof-/vloeistof- of vloeistof-/gasemulsies kan door de fysische eigenschappen van de stoffen zeer moeilijk te realiseren zijn. De belangrijkste parameters om te bepalen of stoffen te scheiden zijn middels coalescing zijn de soortelijke massa, de onderlinge verschillen in grensvlakkenspanning (Interfacial Tension = IFT) en de viscositeit. Door toepassing van de juiste, op het scheidingsproces afgestemde coalescermedia, worden zeer hoge scheidingsopbrengsten gerealiseerd.
Hierdoor worden besparingen gerealiseerd door:

  • Een hogere kwaliteit van het eindproduct (geen off-spec productie)
  • Bescherming van in het proces gebruikte katalysatoren
  • Beperking van corrosie van procescomponenten
  • Terugwinning van katalysatoren uit het eindproduct
  • Het realiseren van een hoge kwaliteit van de inputstroom

We helpen u graag bij het selecteren van de juiste coalescingtechniek voor uw toepassing. Neem contact met ons op per e-mail of bel naar 0297 - 514 715.

 

  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Filtratieoplossingen voor hydrauliekolie en smeerolie
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715