Blogs in mei 2016

Moeten er nog techniekers zijn?
23
mei
Maarten Sterkmans | 23 mei 2016 17:17 | Reageer
download (2).png
In Vlaanderen is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bevoegd voor technische opleidingen. In 1989 is de VDAB ontstaan na een staatshervorming uit de federale dienst Rijksdienst voor Arbeidvoorziening (RVA). De RVA startte met bouwopleidingen na de vernielingen en vele doden in de tweede wereldoorlog, er was toen een tekort aan metsers, bekisters enzovoort om het land terug op te bouwen. Ook nu is er een groot tekort aan goede technisch geschoolde werknemers. Hoe dit komt kan niemand precies zeggen, maar het doet zich voor in gans Europa. Dat dit een probleem is voor de economie is duidelijk. Iemand moet het onderhoud doen. Zonder voldoende goed opgeleide technici kunnen bedrijven niet groeien. Lees meer
  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Filtratieoplossingen voor hydrauliekolie en smeerolie
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715