Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Hitma Filtratie-website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. Hitma Filtratie B.V. staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website aangeboden informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze internetsite gepresenteerde informatie behoren toe aan Hitma Filtratie B.V.
Hitma Filtratie B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van de website en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Hitma Filtratie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites, omdat deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door Hitma Filtratie B.V.

 

  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Filtratieoplossingen voor hydrauliekolie en smeerolie
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715