23
mei

In Vlaanderen is de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bevoegd voor technische opleidingen. In 1989 is de VDAB ontstaan na een staatshervorming uit de federale dienst Rijksdienst voor Arbeidvoorziening (RVA). De RVA startte met bouwopleidingen na de vernielingen en vele doden in de tweede wereldoorlog, er was toen een tekort aan metsers, bekisters enzovoort om het land terug op te bouwen. Ook nu is er een groot tekort aan goede technisch geschoolde werknemers. Hoe dit komt kan niemand precies zeggen, maar het doet zich voor in gans Europa. Dat dit een probleem is voor de economie is duidelijk. Iemand moet het onderhoud doen. Zonder voldoende goed opgeleide technici kunnen bedrijven niet groeien.

Basis van hydrauliek aanleren
Er zijn 6 centra in Vlaanderen, Hasselt, Leuven, Antwerpen, Vilvoorde bij Brussel, Gent en Brugge die de basis van hydrauliek aanleren, voornamelijk aan werkzoekenden, maar ook aan technici uit bedrijven. Wij doen dit al meer dan 40 jaar. Vroeger waren we efficiënter: 7 op 10 vond werk na opleiding. Nu ligt dit cijfer lager aangezien de VDAB ook problemen heeft, net zoals de bedrijven, om de juiste personen te vinden om op te leiden en toe te leiden naar dit werk. Niet iedereen is geschikt en soms wordt hier tegen gezondigd. Zo hebben we momenteel heel wat verplegers in opleiding en of de omscholing tot technieker zal lukken is de vraag. Het opleiden van technici en het plaatsen op de arbeidsmarkt is sterk veranderd en moeilijker geworden dan vroeger. Maar we moeten erin blijven geloven, mensen kansen blijven geven door ons te blijven inzetten om er goede techniekers van te maken.

Hydraulische simulatoren
Gelukkig zijn we voor deze taak goed uitgerust en hebben we een uitstekende cursus met vele oefeningen.

Hieronder ziet u een foto van de hydraulische simulatoren waarmee we werken. Ik heb er 4 gebouwd in Hasselt. Elke simulator heeft een hydraulische groep met 2 pompen en is voorzien van industriële componenten.

Onze cursus hydrauliek is een doe-cursus van 10 dagen die tijdens de werkuren doorgaat. De cursisten krijgen een simulator ter beschikking. Zij bouwen hydraulische schakelingen op volgens schema, regelen ze af en doen proeven onder begeleiding van een instructeur. Zo leren ze de verschillende componenten kennen, komen zij geleidelijk tot inzichten, die belangrijk zijn om technisch onderhoud te kunnen uitvoeren aan dit soort machines.

Gepassioneerde techneuten
De meeste cursisten zijn beginnende beroepsbeoefenaars, sommigen hebben op school al wat theorie gehad, maar door te “doen” op onze simulator krijgen ze het in de vingers en geraken ze misschien net zo gepassioneerd als hun instructeur. De praktische aanpak verkleint de kloof tussen de theorie en het later uit te oefenen beroep. Belangrijk is dat de cursist er zich van bewust is dat hij een beginner is. Als hij het probleem niet kan oplossen moet hij om hulp vragen. Hij moet te allen tijde rekening houden met veiligheids- en milieuaspecten. Er is ook aandacht voor attitude (op tijd komen, beleefd zijn, verwittigen bij ziekte,…) tijdens de opleiding.

Tijdens de opleiding onderhoudselektricien of onderhoudsmecanicien, waarvan hydrauliek een onderdeel is, moeten de cursisten ook 3 weken stage doen. Dit kan bij een bedrijf zijn waar ze aan hydrauliek moeten werken.

Modules cursus onderhoudsmecanicien
De cursus is modulair opgesteld waardoor we maatwerk kunnen leveren zowel voor bedrijven als voor werkzoekenden. De inhoudsopgave vindt u hieronder:

 1. De hydraulische kringloop: componenten, schakelschema, symbolen, pompen, drukregeling en beveiliging, drukopbouw, cilinders, motoren en eenheden.
 2. Druk en drukval: belangrijke vloeistofwetten, minimesskoppelingen, voorgestuurde drukbegrenzer, beveiligen van cilinders en motoren, cavitatie.
 3. Snelheidsregelingen: snelheid wordt bepaald door het pompdebiet, belastingafhankelijke en belastingonafhankelijke snelheidsregeling, tegendrukventiel.
 4. Hydraulische olie: kwaliteitseisen, viscositeit, samendrukbaar, verontreinigde olie, veroudering van olie, smeervermogen.
 5. Ventielen: schuifventielen, zittingkleppen, positioneren, verticaal verkettingssysteem.
 6. Afdichtingen: statische en dynamische afdichting, dichtingssystemen voor de zuiger, dichtingssystemen voor zuigerstang, snelheid, wrijving, temperatuur, extrusie, dieseleffect, montage van een O-ring, oliekeerringen.
 7. Pompen en motoren: types.
 8. Pompontlasting, drukschakelingen en ijlgang: ontlasten van een hydraulische pomp, drukreduceerventiel, berekening van hoofdkarakteristieken, hydraulische volgordeschakelingen, hydraulische akkumulatoren, pompregeling met twee drukschakelaars en accumulatoren.
 9. Verbindingstechnieken, filteren: montage en verbindingstechnieken, waarom en hoe filteren, oliereservoir, warmtewisselaars.
 10. Synchronisatie van bewegingen: master slave opstelling, debietsplitser, synchronisatie met plunjerpomp.
  1. Algemeen onderhoud van een hydraulische installatie.

Storingen door vervuilde olie
Vervuilde olie is verantwoordelijk voor 75% van de technische storingen in hydrauliek. Oliereinheid binnen de voorgeschreven waarden houden door een juiste behandeling is van levensbelang voor hydraulische machines. Om onze opleiding actueel en correct te houden contacteerde ik HITMA Filtratie en kreeg ik de gevraagde ondersteuning.

Maarten Sterkmans

Technisch opleider bij VDAB

Vorige pagina
Terug naar weblog
 • Hitma Filtratie
  Hitma Filtratie op WOTS2014
  Yoghurt - testen filters zuivel
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715