9
mrt

Synthetische olie wordt regelmatig toegepast als smeerolie of regelolie (EHC systems) van turbine-eenheden. De belangrijkste reden hiervoor is dat dit type olie een veel betere weerstand biedt tegen hoge temperaturen. Het conditioneren van synthetische olie vraagt echter om speciale maatregelen.

Synthetische olie neemt vocht op en houdt het vast
Waar bij minerale smeerolie het verzadigingspunt met vocht tussen 300 en 400ppm ligt, kan dit bij een synthetische olie oplopen tot 3000-4000ppm. Synthetische olie is daarnaast ook zeer hygroscopisch en zal dus vocht opnemen en vasthouden.

Verandering chemische huishouding synthetische olie
Zodra er een oxidant in synthetische olie aanwezig is in de vorm van vocht, vuil of gassen zal er snel verandering in de chemische huishouding van deze olie plaatsvinden. Het zuurgetal (AN-nummer) stijgt boven de acceptabele grens van 0,1 mgKOH/g en de kleur van de olie wordt zeer donker tot zwart.

Kosten synthetische oliën
Ondanks dat synthetische oliebaden in theorie langer mee zouden moeten gaan dan minerale oliën valt dit in de praktijk toch tegen. De kosten van deze synthetische oliën liggen echter veel hoger dan die van minerale oliën. Vaak een veelvoud van 5 tot 10 keer hoger. Daarnaast zijn de kosten van vervanging en afvoer ook posten om rekening mee te houden. Juist bij het gebruik van synthetische olie is het dus belangrijk om meer aandacht te geven aan de conditionering.

Standaard filtratie met een effectief filter met een hoge Beta-waarde (βx(c)≥1000) beschermt de installatie wel tegen vuildeeltjes, maar gaat degradatie van de olie zelf niet tegen.

Periodieke olie-analyses
Alles begint met de juiste periodieke olie-analyses. Alleen oliereinheid en vochtgehalte bepalen is hierbij niet altijd genoeg. Om reactief te kunnen corrigeren zijn ook zaken als (T)AN getal, Millipore filtratie (gewogen vuil op een 0,8micron membraan in mg/L), MPC varnish-bepaling en beoordeling op kleur van belang.

Bij geconstateerde afwijkingen in de analyses zijn er verschillende (te combineren) oplossingen om de olie in de juiste conditie te houden.

Afwijking vochtgehalte
Indien er een afwijking wordt geconstateerd in het vochtgehalte (= >300ppm) kan gekozen worden voor vacuümdehydratie met behulp van een vacuüm-purifier (deze moet wel expliciet geschikt zijn voor synthetische olie). Maar meestal biedt een “headspace dehydrator” een goedkopere oplossing. Bij deze methode wordt superdroge lucht langs de bovenkant van het oliereservoir gevoerd, waarbij het vocht aan de olie wordt onttrokken.

Voor extreem kritische systemen kan nog gekozen worden voor onttrekking van vocht door stikstof toe te passen.

Effect vuildeeltjes
Zeer donkere tot zwarte olie en een hoge waarde van het Milliporegetal duiden op zeer fijne (zwarte / koolstof) vuildeeltjes. Deze deeltjes hebben een behoorlijk negatief effect op de het zuurgetal en op de levensduur van de olie.

Deze vervuiling kan mede worden veroorzaakt door elektrostatische ontladingen in het oliesysteem die vaak plaatsvindt in de filterhuizen. De eerste actie die dan genomen moet worden om dit tegen te gaan, is het vervangen van de huidige filterelementen door  “Non Spark Discharge” filterelementen. Vervolgens dient de aanwezige vervuiling te worden aangepakt.

De standaard filters in het systeem zijn hiervoor niet bestemd. Ook nu zijn speciale maatregelen nodig. De twee opties zijn: elektrostatische filters of de juiste dieptefilters.

Afwijking in zuurgetal
Het laatste probleem dat ik in de praktijk tegen kom, is een afwijking in het zuurgetal (T)AN nummer of een verhoogde MPC varnish-waarde. Beide problemen zijn aan te pakken door een filter met een acid scavenging-werking’ (door ‘gebruik van ionen resins) ‘bypass’ te plaatsen.

Een gecombineerde oplossing voor de bovenstaande problemen is uiteraard ook een optie. Door het bypass plaatsen van een conditioneringseenheid voor synthetische olie en fosfaat ethers verhelpt u zowel een te hoog vochtgehalte, een te hoog vuilgehalte, een te donkere kleur, te hoge zuurgraad als een afwijkende varnish-bepaling.

Corné Balvert (Twitter @Corne_HITMA)

 Corne Balvert HITMA Filtratie
Corne Balvert HITMA Filtratie
Synthetische olie
Doorsnede werking Descase beluchter
Vorige pagina
Terug naar weblog
  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Yoghurt - testen filters zuivel
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715