3
jul

De telefoon gaat. Een klant vraagt of wij ook filtratiesystemen maken? Natuurlijk, weliswaar in samenwerking met andere bedrijven, maar het kan.

De klant in dit voorbeeld heeft een cross flow system nodig voor het filtreren van wijngerelateerde producten. “We willen graag helder filtreren en bovendien gisten en bacteriën verwijderen.” Duidelijk verhaal. De unit moest bovendien minimaal 140 m3/dag verwerken. Om dit goed te berekenen, stelden we voor een paar testen uit te voeren. Dan pas weten we precies hoe groot het systeem moet worden. Eerst maar bij elkaar zitten en alles goed doornemen. Een afspraak volgde snel, waarbij ook de bouwer van het systeem aanwezig was.

Volledig geautomatiseerd filtratiesysteem
Met vijf man rond de tafel hebben we de details uitgewerkt. De klant had nogal wat eisen. Gelukkig konden we alles oplossen. Het zou volgens de indicaties een compleet geautomatiseerd systeem moeten worden. Dit zet je ‘s morgens aan en vervolgens draait het volledig zelfstandig. Tevens hebben wij het voorstel gedaan om voor de engineering van het crossflow systeem uit te gaan van de componentspecificaties van de klant. We konden het systeem geheel bouwen met materialen waaraan de klant de voorkeur gaf en componenten die al standaard in de plant worden gebruikt. Dat sprak hem wel aan, want nu hoefden hij geen extra vreemde materialen of componenten op voorraad te leggen. Samenwerken met vertrouwde leveranciers was voor dit bedrijf een groot voordeel.

Unit binnen 4 weken gebouwd
Uiteraard moesten we testen uitvoeren om te controleren of de theorie ook in praktijk wordt waargemaakt. Na het uitwerken van de voorstellen zijn we gestart met de eerste testen op laboratoriumschaal. Hierna wilde de klant een voorstel ontvangen m.b.t. de investeringen. De vervolgstap was het uitvoeren van pilottesten. Omdat we geen pilot unit ter beschikking hadden, is er binnen 4 weken een unit gebouwd. “Dat gaat snel”, zei de klant. Flexibiliteit, daar gaat het bij ons om. We spelen snel in op vragen en behoeften. Na 4 weken stond de unit bij de klant. De testen lopen volgens plan en men heeft al diverse lastige producten getest.

Kostenoverzicht
Om de investeringen te onderbouwen, had de klant een calculatie nodig van additionele operationele en onderhoudskosten. Dit hebben we in kaart gebracht om de werkelijke kosten per liter behandeld product te calculeren. Hierin zijn de jaarlijkse onderhoudskosten en afschrijving meegenomen van de crossflow filtratie-unit en modules. Binnen 2 uur had hij deze gegevens op zijn bureau en wist de klant waar hij aan toe was.

Laatste testen
De laatste testen vinden nu plaats. Hoe dit verhaal afloopt, late we u nog weten. In ieder geval is de klant tevreden met de samenwerking tot nu toe. En daar gaat het om.

Vorige pagina
Terug naar weblog
  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Filtratieoplossingen voor hydrauliekolie en smeerolie
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715