10
mei
Corné Balvert HITMA Filtratie

Snelle return on investment en zeer milieubewust

Water in hydrauliek- of smeerolie is altijd een probleem. De olie verliest haar eigenschappen, veroudert veel sneller en er treedt corrosie van installatieonderdelen op. Een groot bedrijf voor (zee)bodemonderzoek ondervond dit en vroeg me eens mee te denken over een oplossing voor hun probleem van (zee)water in hydrauliekolie.

Hydrauliekaggregaten
Het bedrijf in kwestie maakt op hun speciale schepen gebruik van hydrauliekaggregaten die onder water in bedrijf zijn. Een onvermijdelijk gevolg van het onder water toepassen van aggregaten is dat de “oude” oliebadge vervuild raakt met vuildeeltjes, met in de olie opgelost en vrij water (zeewater) en met opgeloste en vrije gassen (ontstaan door de reactie van de olie op het zeewater). Na een bepaald aantal bedrijfsuren gingen de aggregaten terug naar de werkplaats waar de “oude”, vervuilde olie werd afgetapt en vervangen door nieuwe olie. Het aggregaat was dan weer klaar voor gebruik en de “oude” olie werd als chemisch afval afgevoerd voor verwerking. Per aggregaat ging het bij dit bedrijf “slechts” om circa 250 liter olie, maar in totaal kwam het neer op 8.000 tot 10.000 liter per jaar!

Vacuümpurifiers
Het inzetten van een vacuümpurifier zou in dit geval de oplossing kunnen bieden. Onze vacuumpurifiers verwijderen immers al het vrije water, het in olie opgeloste water tot <20ppm, alle vrije gassen en tot 80% van de in de olie opgeloste gassen. Ze zorgen bovendien d.m.v. een zeer fijn en efficiënt outlet-filter voor optimale ISO-oliereinheid.

Het plan
Het uitgewerkte plan kwam op het volgende neer: Via een pomp/filterunit wordt de vervuilde olie uit het aggregaat verpompt naar een 1000 liter tussentank die is voorzien van een goede hygroscopische beluchter. Een Hitma Filtratie purifier circuleert over deze tussentank tot de olie weer volledig aan de specificaties voldoet voor wat betreft oliereinheid en watergehalte. Chemische analyse toonde aan dat de eigenschappen van de olie niet waren veranderd ten opzichte van nieuwe olie. Eenmaal op specificatie wordt de olie uit de tussentank verpompt door een filter/pompunit naar een buffertank van circa 5000 liter die wordt gebruikt om de aggregaten weer van een badge nieuwe olie te voorzien.

Kostenbesparing

Onze aanpak bleek een eenvoudige, doeltreffende methode, waardoor de klant 3 belangrijke doelen realiseerde:

  1. Besparing op directe kosten door hergebruik van “oude” olie (kostenreductie op inkoop nieuwe olie en kostenreductie op afvoer en verwerking oude olie).
  2. Besparing op indirecte kosten door een langere levensduur van de oliebadge (langere periode tussen de oliewissels/onderhoud door, een hoger reinheidsniveau van de olie en een grotere buffercapaciteit van water van de olie).
  3. Milieueffect; Zowel de productie als de afvoer/verwerking van olie is zeer belastend voor het milieu. Hergebruik van olie is een milieuneutrale activiteit die aansluit bij de “groene” en verantwoordelijke bedrijfsvoering van deze klant. Een eventueel toekomstige stap zou nog het toepassen van biologisch afbreekbare oliën kunnen zijn.

Investeringen terugverdiend
Alle investeringen (vacuümpurifier, opslagtank, hygroscopische beluchters en filter/pompunit) waren binnen enkele maanden terugverdiend. Nu, na circa één jaar, hebben de gemaakte kosten zich dubbel en dwars terug betaald. Er wordt al gedacht aan een volgende stap na deze geslaagde oplossing. Want waarom de aggregaten terug laten komen naar de werkplaats? Onze Vacuümpurifiers zijn compact, geschikt voor offshore toepassingen en dus makkelijk toe te passen op de schepen zelf.

 Ik denk dat dit project nog wel een vervolg gaat krijgen.

 

Vorige pagina
Terug naar weblog
  • Hitma Filtratie
    Hitma Filtratie op WOTS2014
    Filtratieoplossingen voor hydrauliekolie en smeerolie
naar boven

Stel uw vraag aan onze filtratiespecialist

Binnen 24 uur ontvangt u een bericht!!!
 
A A Stel uw vraag
Direct UW FILTRATIEspecialist spreken: 0297 514 715